ВИНО – КОНСУЛТ - ПРОЕКТ

Това е сайт на Стефан Георгиев Гергов.

 

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА САЙТА - 30.01.2019 ГОДИНА

 

В него ще намерите информация за курсове за дегустация на вино, ще се запознаете с вече готови и реализирани технологични проекти на различни предприятия от хранително - вкусовата промишленост.  

Тук може да се ориентирате как можем да Ви помогнем в производството или да Ви изготвим проект за такова (изба, дестилерия, цех за напитки - безалкохолни или високо алкохолни /спиртни/, биологично лозарство и винарство, селски казани).  

Може да се запознаете с някои методи за статистическа обработка на данни.

Нова услуга: Цялостно окоплектоване и изготвяне на документи и бизнес план за кандидатстване за субсидия по програмите  за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ

 

Технологичният проект, стои в основата на новопроектиращи се предприятия или реконструкцията на вече съществуващи. Технологичния проект не само определя технологичния процес и свързаното с него обзавеждане, а дава отговор и на следните важни за инвеститора въпроси:

·          определя необходимите производствени площи;

·          определя необходимото технологично обзавеждане за конкретната цел;

·          определя необходимите количества студ, топлина, електроенергия и питейна вода нужни за производството;

·          определя количеството отпадъци от производството и степента им на замърсеност;

 

Ефективността на новоизграждащото се или реконструиращото се производство зависи от

технологичния проект, който трябва да бъде изготвен перфектно.

 

За целта Инвеститора трябва да си отговори на следните въпроси:

 

·          Какъв ще бъде капацитета на проектираното предприятие - количество краен продукт (вино, спиртни напитки, безалкохолни напитки или вода). За изби може да се подходи от суровината – колко килограма и от какъв сорт грозде ще се преработва;

 

·          Колко от напитките ще стареят (отнася се за вино и спиртни напитки);

 

·          Каква ще е ценовата категория на напитките;

 

·          Има ли специфика терена или сградата, с което да се съобрази разположението на производствените площи;

 

При необходимост нашият екип ще Ви консултира за отговори на въпросите, както и за други възникнали такива.

 

 

Технологичният проект включва:

 

 1. Обяснителна записка – технология за производството на напиткат;
 2. Материален баланс, рандеман на продукция, отпадни продукти, необходима мощност за студ, топлина, ток, вода и др.;
 3. Техническа част – описание на съоръженията, машините, апаратурата и оборудването;
 4. Консултации при избор на доставчик на съоръжения и апаратура;
 5. Примерно остойностяване на необходимите съоръжения и апаратура;
 6. Производствена програма, организация на производството, контрол, производствен персонал (по желание);
 7. Графична част – чертежи, брой и големина на помещенията, брой и големина на оборудването;
 8. Обяснителна записка - мероприятия по безопасност на труда;
 9. Обяснителна записка – мероприятия по опазване на околната среда;
 10. Проект за контролни точки за Агенция митници;
 11. Задания и съгласувания с останалите части на проектирането;
 12. Авторски надзор и пуск на предприятието;

Цената за изготвяне на проект за малък винопроизводител - до 1 000 хектолитра вино на година, в зависимост от спецификата варира от 2500 лв. до 5000 лв. без ДДС

 

Проекта не включва:

1.       Водедене на кореспонденция (запитвания, събиране на оферти и др.) с доставчици на апаратура и съоръжения – може да се включи по желание;

2.       Лицензиране на предприятието в НЛВК, Агенция по лозата и виното, Агенция митници, общински власти, Агенция по безопасност на храните, пожарна, ВиК дружество, енерго дружество и др.

По желание и допълнителна уговорка може да се включи към проекта.

 

 

·          Задания към останалите части от проектирането:

1.       Архитектурна – изисквания за помещенията;

2.       Електроснабдяване – необходима мощност на електроенергията и разположението на консуматорите;

3.       ВиК – необходимо количество вода, обратни води и разположенията на консуматорите;

4.       Охлаждане, отопление и вентилация – необходими количества и разположение на техните консуматори;

 

·          Авторски надзор и пуск на изграденото предприятие;